<sub id="1r75z"><dfn id="1r75z"><output id="1r75z"></output></dfn></sub>
  <sub id="1r75z"><var id="1r75z"></var></sub>

  <address id="1r75z"></address>

   <sub id="1r75z"></sub>

      <address id="1r75z"><var id="1r75z"></var></address>

      carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

      Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

      Sverige

      UPPLEVELSER STYR UPPFATTNINGEN OM VARUM?RKEN


      Hur h?ller man takten med st?ndigt f?r?nderliga f?rv?ntningar?

      Vi designar och bygger framtidss?kra upplevelser f?r kunder och anst?llda genom att anpassa system och ber?ttelser till att ge effektfulla resultat.?

      TV?RVETENSKAPLIG EXPERTIS

      F?r att skapa framtidens upplevelser kr?vs ett tv?rvetenskapligt samarbete f?r att l?sa stora problem. Vi har tagit in specialistf?retag som hj?lper oss att leverera dessa upplevelseomvandlingar. Experterna st?djer v?ra Interactive Delivery-team, som arbetar med skalanpassad design, UX/UI och inneh?ll samt AR/VR, konversations-AI och andra nya tekniker

      Strategikonsulttj?nster och tj?nstedesign som bygger p? designt?nkande med framf?rh?llning d?r m?nniskan ?r i centrum.

      Experter p? digital marknadsf?ring som skapar och bygger effektiva inneh?llsprogram.

      F?rena strategi, teknik, marknadsf?ring och inneh?ll och skapa digitala upplevelser.

      Designforskning, upplevelsevisualisering och produktrealisering som definierar och levererar ?vertygande upplevelser.

      Konsulttj?nster, teknik och marknadsf?ringsexpertis f?r att implementera, anpassa, driva och optimera Adobe-upplevelsemolnet.

      Experter p? helt?ckande konceptutveckling, video och produktion av socialt inneh?ll och distributionsfunktioner.

      FAKTABLAD
      V?gledande principer f?r resan till intelligent automatisering

      ”V?gledande principer f?r resan till intelligent automatisering” inbegriper ett bepr?vat ramverk och standarder som anv?ndare kan utnyttja i sin digitala omvandlingsresa n?r de vill dra nytta av f?rdelarna med intelligent automatisering.

      L?S HUR DET G?R TILL

      L?SNINGAR

      INTERAKTIVITET SOM STIMULERAR OCH INSPIRERAR


      Vi kombinerar fem viktiga egenskaper f?r att tillhandah?lla en svit av l?sningar s?som strategi och design, inneh?ll, marknadsf?ring, sociala medier, plattformar och teknik.

      • OMVANDLING AV KUNDUPPLEVELSEN

       PLANERA OCH BYGG CX VIA ANV?NDARINSIKTER

       K?rnan i en fantastisk anv?ndarupplevelse ?r en utm?rkt anv?ndarinteraktion i alla organisationens plattformar. Cognizant Interactive sammanf?r systematiska t?nkare och ber?ttare i ett tv?rfunktionellt team f?r att omvandla den helt?ckande kundupplevelsen.

      • OMVANDLING AV MEDARBETARUPPLEVELSEN

       FR?MJA MEDARBETARNA F?R ATT OMVANDLA F?RETAGET

       Studier visar att medarbetarnas produktivitet har en direkt inverkan p? organisationers konkurrenskraft globalt. Vi utvecklar och levererar den operativa modell och organisationsdesign som omvandlar medarbetarnas erfarenhet och engagemang, vilket ?r grunden till f?retagstillv?xt.

      • MOTOR F?R DIGITALT INNEH?LL

       SKAPA, HANTERA OCH MARKNADSF?RA KVALITETSINNEH?LL I R?TT SKALA

       Allt-i-ett som ger tj?nster fr?n b?rjan till slut med olika projekt f?r inneh?llsstrategier, kreativt skapande, produktion, hantering och distribution. D?r ing?r:

       • Skapande av h?gkvalitativt inneh?ll med expertis inom video, socialt och webbinneh?ll med r?tter i underh?llningsbranschen. Med konsekventa och ?teranv?ndningsbara designm?nster, mallar och komponenter som anv?nder en effektiv forskningsstyrd och fabriksbaserad exekveringsmodell s?kerst?ller vi en snabbare tid till marknaden.
       • Egenutvecklade anpassningsverktyg som ?kar hastigheten till marknaden och l?gre kostnader genom automatisering.
       • L?sningar f?r hantering av varum?rkeswebbplatser som g?r det m?jligt f?r marknadsf?ringsteam att effektivt lansera och hantera varum?rkeswebbplatser p? globala webbplattformar.
      • MARKNADSF?RING I FLERA KANALER

       N? OCH P?VERKA KUNDER I ALLA KANALER

       Behovet i flera kanaler drivs av ?kade och f?r?nderliga f?rv?ntningar. V?r erfarenhet i digitala och fysiska kanaler samt v?r f?rm?ga att titta ovanf?r myllret f?r att se m?nstren och dynamiska resor g?r att vi kan utforma smidigare kundupplevelser. Vi levererar tj?nster s?som design, hantering och optimering av ekosystem f?r att s?kerst?lla s?ml?sa kundupplevelser.

      • HANTERADE ADOBE-TJ?NSTER

       G?R MARKNADSF?R INGSTEKNIKEN MER EFFEKTIV

       I takt med att fler och fler kunder f?rv?ntar sig en kontextuellt relevant digital upplevelse m?ste varum?rken t?vla med ”upplevelser” snarare ?n ”produkter”. Adobe Experience Cloud g?r det m?jligt f?r varum?rken att skapa, hantera och leverera relevanta, personliga upplevelser. Och Cognizant Interactive levererar ett komplett utbud med erbjudanden inklusive strategi, konfiguration, anpassning, integrering uppstr?ms och nedstr?ms samt optimeringstj?nster. Erk?nd i Adobe Experience Manager - Run & Operate Specialization in the Americas ?r 2019.

      DE SENASTE IDéERNA

      V?RA PARTNER

      Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med v?rldsledande f?retag s? att vi kan ut?ka v?rt utbud av tj?nster och leverera helt?ckande l?sningar till kunderna. Strategiska allianser med v?rldsledande f?retag ger oss m?jlighet att erbjuda kompletta l?sningar f?r dina verksamhets- och IT-utmaningar.

      Adobe
      Microsoft
      Box
      Cisco
      Hitachi Vantara
      Alfresco
      Kony

      Nyheter

      29 oktober 2019
      IT Pro Today, USA: Vad de senaste Alexa-drivna enheterna betyder f?r f?retag

      ”Nu ?r det ?nnu st?rre press p? f?retag, s?rskilt dem som s?ljer till och st?djer kunder, att utveckla strategier f?r kundupplevelser och varum?rkesdifferentiering f?r dessa r?stkompatibla gr?nssnitt”, s?ger Matt Smith, ledare inom konversationsbaserad AI.

      8 oktober 2019
      AdAge, USA: Varum?rke samarbetar med den Brooklyn-baserade byr?n f?r kreativt inneh?ll Mustache f?r att inleda v?rldens tystaste revolution

      Madrassm?rket Resident's Nectar lanserar annonskampanjen ”Awaken Great Sleep” med motivationssovaren Yawn Yawnson.

      20 augusti 2019
      MG Motor India samarbetar med Cognizant f?r att skapa digital kundupplevelse med m?nga kanaler f?r Indiens f?rsta "anslutna internetbil"

      Cognizant (Nasdaq: CTSH) meddelade idag att man har utformat och implementerat en digital l?sning som g?r det m?jligt f?r MG Motor India att leverera en s?ml?s och intuitiv varum?rkesupplevelse till kunderna f?r Hector SUV – landets f?rsta ”anslutna internetbil”.

      L?S MER OM OSS
      Se alla nyheter fr?n Cognizant

      H?ll dig uppdaterad om vad som h?nder p? Cognizant.

      TA F?RSTA STEGET

      Vi hj?lper kunderna genom att se till b?de d?tiden och framtiden. Det ?r ett stort l?fte, men fullt genomf?rbart med dagens omfattande och v?xande digitala funktioner.

      Ta reda p? vad digitala l?sningar kan inneb?ra f?r din verksamhet.

      Please Enter Valid First Name
      Please Enter a Valid Email Address
      Please Enter Valid Company Name
      Please Enter Valid Contact Number
      Please Input the Region
      Please Input the Inquiry Type
      Please Input the SubInquiry Type
      Please Enter A Message

      Thank you for your interest in Cognizant.

      We’ll be in touch soon.

      * Friskrivning

      Gartner: Magic Quadrant for CRM and Customer Experience Implementation Services, Worldwide, Patrick Sullivan, Ed Thompson, 7 februari 2019.

      GARTNER ?r ett registrerat varum?rke och servicem?rke som tillh?r Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt, och anv?nds h?ri med tillst?nd. Med ensamr?tt. Rapporten publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett st?rre forskningsdokument och b?r utv?rderas i kontexten f?r hela dokumentet. Gartner st?der inte n?gon leverant?r, produkt eller tj?nst som skildras i sina forskningspublikationer och r?der inte teknikanv?ndare att v?lja endast de leverant?rer som har h?gst betyg eller n?gon annan beteckning. Gartners forskningspublikationer best?r av Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som faktam?ssiga uttalanden. Gartner friskriver sig fr?n alla garantier, uttryckta eller underf?rst?dda, med avseende p? denna forskning, inklusive eventuella garantier f?r s?ljbarhet eller l?mplighet f?r ett visst ?ndam?l.